Half time seminar Pavlos Vlachogiannis

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Neurokirurgins bibliotek
  • Föreläsare: Pavlos Vlachogiannis, PhD student Neurosugery
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Sari Thunberg
  • Telefon: 018-611 5034
  • Seminarium

Title: "Subarachnoidal haemorrhage and inflammation".

I betygsnämnden sitter Bo-Michael Bellander, Jyrki Tenhunen samt Anders Hånell.
Handledare: Elisabeth Ronne Engström och bihandledare är Johan Wikström och blivande bihandledare Lars Hillered.