Pågående arbete med Grant Crónica de Espanya

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Johan Gille
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminarium
JOHAN GILLE rapporterar från sitt pågående arbete med Grant Crónica de Espanya (1385), med särskild tonvikt på konstruktioner skapade med substantivet HORA (’timme’) som bas