Rebecca Langlands, University of Exeter

Gästföreläsning – Avd. för retorik

Gästföreläsning i samarbete med Agora


Ordf.: Rosengren och Fischer