(FLYTTAT) Rebecca Langlands, University of Exeter

Gästföreläsning – Avd. för retorik

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Gästföreläsning i samarbete med Agora


Ordf.: Rosengren och Fischer