Romsk lingvistik i Norden: historik, paradigm och samverkan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Kimmo Granqvist
  • Arrangör: Högre gemensamt seminarium
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium

Högre gemensamt seminarium
Gästprofessor Kimmo Granqvist presenterar sin forskning.
”Romsk lingvistik i Norden: historik, paradigm och samverkan”
Ordförande: Satu Gröndahl