Fiskeforum 2020

  • Datum:
  • Plats: Näringslivets Hus i Stockholm, Storgatan 19
  • Föreläsare: Patrik Rönnbäck
  • Kontaktperson: Patrik Rönnbäck
  • Konferens

Patrik Rönnbäck, professor vid institutionen för geovetenskaper talar om "Vad betyder stark hållbarhet gällande förvaltning av fritidsfiske och fisketurism?" 

Under 2019 etablerades en årligt återkommande konferens om fisk- och fiskeutvecklingsfrågor som kallas Fiskeforum. På 2019 års Fiskeforum var temat för diskussionerna Fisketurism. Den 31 mars - 1 april 2020 arrangeras ett nytt Fiskeforum. Denna gång på temat Hållbart fiske - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Fiskeforum2020 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, fiskevattenägare, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning.

Primärt riktat mot beslutsfattare, och myndigheter. Öppet för anmälan, men begränsat antal platser. 

Patrik Rönnbäck, professor vid institutionen för geovetenskaper talar om "Vad betyder stark hållbarhet gällande förvaltning av fritidsfiske och fisketurism?" 

När: Den 31 mars – 1 april
Var: Näringslivets Hus i Stockholm, Storgatan 19

Här hittar du program och anmälningsinformation: https://landsbygdsnatverket.se/fiskeforum