INSTÄLLT: Skapa förändring utanför akademin – vad, hur och varför?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken 16-0041
  • Föreläsare: Martha Middlemiss Lé Mon, forskare i religionssociologi vid Teologiska institutionen och föreståndare vid Centrum för multivetenskaplig forskning om religion och samhälle. Cecilia Nahnfeldt, forskare i genus- och religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för multivetenskaplig forskning om religion och samhälle.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Hillevi Englund
  • Seminarium

Välkommen till ett lunchsamtal om nyttiggörande av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Med utgångspunkt i berättelser och personliga erfarenheter från forskare inom vetenskapsområdet vill vi belysa frågor om vem och vad samverkan är till för och hur nytta kan förstås i ett bredare perspektiv.

Detta är det första lunchsamtalet i en planerad serie om tre under våren 2020.

Funderar du som forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap på hur din kunskap kan åstadkomma förändring utanför akademin? Kom då och lyssna på ett lunchsamtal mellan forskarna Cecilia Nahnfeldt och Martha Middlemiss Lé Mon och ta del av deras erfarenheter av hur forskning kan nyttiggöras och hur samverkan med externa parter kan göras lyckosamt. Vilka är deras drivkrafter? Vilka vägar har de valt för sin samverkan och vad har de själva och deras fortsatta forskning fått ut av detta?

Anmäl dig till lunchsamtalet.
Lättare lunch serveras från kl. 11.45, samtalet pågår kl. 12.15-13.00. Vi behöver din anmälan senast 20 mars. Välkommen!

Martha Middlemiss Lé Mon är forskare i religionssociologi och föreståndare vid Centrum för multivetenskaplig forskning om religion och samhälle. Sedan hon disputerade 2010 har hon jobbat som samverkansledare inom humaniora och samhällsvetenskap och i den rollen stöttat forskare från hela området med utveckling av kontakter utåt och i interaktionen med praktiker. Hon har själv också samarbetat inom sitt eget forskningsfält, framförallt med aktörer från myndigheter och civilsamhället. Martha kommer att berätta om vad hon själv har fått ut av samarbeten och hur forskningen har spritts som ett resultat av det, men även om utmaningar. Martha fokuserar på beprövade exempel på hur vi kan göra för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Cecilia Nahnfeldt är forskare i genus- och religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för multivetenskaplig forskning om religion och samhälle samt biträdande chef för Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Hon har arbetat mycket med livsåskådning i vardagslivet med ett särskilt intresse för innovationer och nytänkande relaterat till genusforskning, vilket bland annat resulterat i den så kallade Balansa-metoden som utvecklats i nära samarbete med flera olika arbetsplatser och syftar till att ge stöd till och samla arbetsplatsens kompetens och förmåga att balansera arbetsliv och privatliv.

Låt dig inspireras av Cecilias och Marthas erfarenheter – varmt välkommen på ett lunchsamtal om nyttiggörande av forskning från det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet!

Anmälan till lunchsamtalet.

Vi behöver din anmälan senast 20 mars.

 

INSTÄLLT: Skapa förändring utanför akademin – vad, hur och varför?