INSTÄLLT! Runråd 102. Tristan Mueller-Vollmer: Personal Names on Swedish Viking Age Runestones

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Tristan Mueller-Vollmer
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Tristan berättar om sitt avhandlingsprojekt om Personal Names on Swedish Viking Age Runestones