Henrik Ågren: "Från kategorisering till exkludering"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken – Eng3-2028; Campus Gotland på video
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ella Johansson, Owe Ronström
  • Seminarium

Forskningsseminariet i etnologi

Kulturhistoriskt seminarium med Henrik Ågren från Historiska institutionen som presenterar artikeln "Från kategorisering till exkludering. Förändringar i titulerandets funktioner under 1700-talet". Den är sammanfattningen av hans del i forskningsprojektet SESO (Seeing Social Order). Artikeln behandlar dels vad titulering säger om sociala kategoriseringar i Sverige under 1700-talet, dels om hur titulering fick en annan funktion under slutet av seklet.