INSTÄLLT! Emotionscircus seminarium 5 - One object – many “takers”.

  • Datum: –12.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus
  • Kontaktperson: Ingrid B
  • Seminarium

Vilka uttryck tar känslor i olika sammanhang och vad påverkar vad vi får känna? Emotioner är fascinerande och svårfångade företeelser. Det finns också en spirande forskning om emotioner inom en rad olika discipliner och på flera olika empiriska fält.

Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill helt enkelt lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden. Vi vill också blicka framåt och genom samtalen utforska nya möjliga samarbeten på detta område.

Arrangör:  CIRCUS, Stina Bergman Blix, Max Persson och Malin Gingell.

Format: Ett litet urval texter kommer att distribueras inför varje seminarium.

Anmälan

INSTÄLLT! Emotionscircus seminarium 5 - One object – many “takers”.