INSTÄLLT! Race, Identity and the Genealogical Imagination

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Jackie Hogan är professor i sociologi och antropologi på Bradley-universitetet I USA. Samtalsledare: Daniel Strand/CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

ABSTRACT

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

INSTÄLLT! Race, Identity and the Genealogical Imagination