Om detta må ni tiga ...

  • Datum: –18.35
  • Plats: Campus Norrköping Hörsal TP1, Bredgatan 34
  • Föreläsare: Mattias Gardell, Uppsala Universitet Katherine Hauptman, Historiska museet, Stockholm Ellika Kyndel, Norrköpings Stadsmuseum Maria Modig, kulturchef, Norrköpings kommun Helene Lööw, Uppsala Universitet Patricia Lorenzoni, Uppsala Universitet Stefan Jonsson, Linköpings Universitet (moderator)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköpings Universitet, och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR
  • Kontaktperson: Stefan Jonsson
  • Seminarium

Panelsamtal om makten över orden, bilderna och minnet

Konflikter har blossat upp om vilken konst, kultur och historia som ska få synas eller inte synas i offentligheten, nu senast på Norrköpings stadsmuseum. Hur mycket får politikerna lägga sig i? Vad bör sägas eller inte sägas om nazismens historia? Varifrån kommer hoten mot den fria kulturen och forskningen?

 

Mattias Gardell, Uppsala Universitet

Katherine Hauptman, Historiska museet, Stockholm

Ellika Kyndel, Norrköpings Stadsmuseum

Maria Modig, kulturchef, Norrköpings kommun

Helene Lööw, Uppsala Universitet

Patricia Lorenzoni, Uppsala Universitet

Stefan Jonsson, Linköpings Universitet (moderator)

Ett samarrangemang av Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköpings Universitet, och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR.

 

Ytterligare information