INSTÄLLT! Provföreläsningar för lektorat i Religionshistoria: ”Att studera Sydasiens religioner genom klassiska texter”

  • Datum: –11.30
  • Plats: Engelska parken sal 2-0076
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska instituionen
  • Kontaktperson: Anders Sjöborg
  • Föreläsning

Ämnet för föreläsningarna är ”Att studera Sydasiens religioner genom klassiska texter”

09.15-09.55 Jens Borgland
10.15-10.55 Anna-Pya Sjödin

Föreläsningarna följs av en frågestund.

Alla intresserade är välkomna!