Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne m.fl.
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Utbildning

Välkommen till en processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Välkommen till en halvdag om hur vi kan stärka upptäckt, skydd och stöd med hjälp av intersektionella perspektiv. I ett interaktivt upplägg får du själv utrymme att reflektera över hur just din verksamhet kan öka jämlikheten i stödet till våldsutsatta.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats