FREDA-kortfrågor

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kristianstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne m.fl.
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning i FREDA-kortfrågor, en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat. Under utbildningsdagen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats