Webbkurs Heder – utbildningsdag för kursledare

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av den nya webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck: webbkursheder.se.

Utbildningens syfte: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av webbkursheder.se samt ge fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats