Kvällsföreläsning om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur utifrån ett veterinärmedicinskt perspektiv

Välkommen till en kvällsföreläsning om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur.

Syftet med denna kvällsföreläsning är att belysa sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur samt det veterinärmedicinska perspektivet för veterinärer.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats