Nationell konferens om bortförda barn och unga i hederskontext

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Konferens

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har nyligen genomfört en nationell kartläggning över förekomsten av och arbetet med bortförda personer i en hederskontext i landets kommuner. Kartläggningen kommer att presenteras vid en konferens i Stockholm den 23 april.

Vid konferensen medverkar också flera nationella myndigheter som informerar om sina insatser på området. Dessutom ges exempel på hur arbetet kan ske på kommunal nivå.
Målgrupp för konferensen är nationella och regionala myndigheter, samt chefer och politiker i regioner och kommuner.

Läs mer på konferensens webbplats