(FLYTTAT) Thomas Spijkerboer: "European Migration Law as an Imperial Project"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Lewinsalen, Östra ågatan 19
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Thomas Spijkerboer, Raoul Wallenberg Visiting Professor of Human Rights and Humanitarian Law & Vrije Universiteit Amsterdam: "European Migration Law as an Imperial Project"