Inställt: Försvarsmakten - En arbetsgivare även för civila?!

  • Datum:
  • Plats: Campus Gamla Torget Ostromsalen
  • Föreläsare: Erik Lindmark, Försvarsmaktens tillståndschef
  • Arrangör: Alumnföreningen för Politicesstuderande i Uppsala
  • Kontaktperson: Celine Hedin
  • Föreläsning

Försvarsmakten är en speciell myndighet med den yttersta uppgiften att bevara Sveriges frihet och skydda medborgarnas rätt att välja hur de själva ska välja. Hur arbetar Försvarsmakten med dessa uppgifter? Hur kan man som civil akademiker bidra till ett säkrare och friare Sverige?

Erik Lindmark, Försvarsmaktens tillståndschef, kommer och berättar om Försvarsmakten och de möjligheter som finns för civilanställda, med som utan militär bakgrund. Lär dig mer om karriärvägar och praktikmöjligheter inom Försvarsmakten!

Erik Lindmark studerade pol.mag – programmet år 2001–2006 med inriktning statskunskap. Han har arbetat vid Försvarsmakten i drygt 15 år, civilt såväl som militärt, och har även praktiserat på myndigheten innan dess.  

Föreläsningen, som anordnas av Alumnföreningen för Politicesstuderande i Uppsala, äger rum i Ostromsalen, Gamla Torget den 26/3 kl 15:30. Kom och få svar på dina funderingar om Försvarsmakten och säkerhetsfrågor. Vi bjuder på wraps! 

Intresseanmälan: https://forms.gle/eE8voyAjsysX6xoB9

Välkomna!