Disputation: Monsoon Paper Dragons

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Shruti Rangan Kashyap försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Monsoon Paper Dragons: Transparency, Accountability, Risk, and Compliance in Banking Regulation and Practice

Opponent:
Professor Martin Messner, Universität Innsbruck

Betygsnämnd:
Professor Kim Soin, University of Exeter 
Professor Emeritus Mats Larsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 
Docent Magnus Strand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Fredrik Nilsson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Följ disputationen via Zoom. Anslut dig via den här länken eller mötets ID:581 350 184.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA