Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Föreläsare: Olle Nolgård
  • Kontaktperson: Thomas Nygren
  • Seminarium

Olle Nolgård lägger fram sitt 50%-manus.
Diskutand är Robert Thorp, lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Manuset fås av författaren tidigast två veckor innan seminariet