INSTÄLLT! Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

  • Datum: –15.00
  • Plats: Samling: Carolina Redivivas entré
  • Föreläsare: Projektansvariga: Cecilia Luzon och Gunilla Larsson. Gäst Patricia Lorenzoni.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Gunilla Larsson
  • Visning

I vår fortsätter CEMFOR sina stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala under tre söndagar. Vi bjuder även in till ett mindre symposium på temat. Stadsvandringarnas projektansvariga presenterar sina tankar med projektet och inbjudna föreläsare talar om valda platser i staden som anknyter till rasismens lokala och globala historia.

Vårt syfte med vandringarna är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-)rasistiska historia, hos lokalbefolkning och människor verksamma i staden. Vandringarna kommer belysa rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser. Bland annat var Statens institut för rasbiologi var beläget och vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Stadsvandringarna beräknas ta ca. 1,5-2 h och vid varje vandring har vi bjudit in en föreläsare som håller ett kort föredrag om en av hållplatserna på vägen. Håll utkik på hemsidan och på vår facebook för uppdatering om aktuell föreläsare och tema för vandringen. 

Vandringarna är kostnadsfria och öppna för alla, men kräver förregistrering, mer info om detta kommer inom kort.