Exjobbspresentation - Johanna Carlsson

  • Datum: –12.00
  • Plats: via zoom https://uu-se.zoom.us/j/4441407583
  • Föreläsare: Johanna Carlsson
  • Kontaktperson: Johanna Carlsson
  • Seminarium

Minskad energianvändning och klimatpåverkan: En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

Företaget Preem har nyligen förvärvat en kontorsbyggnad i Skarvikshamnen i Göteborg. Kontorsbyggnaden började byggas på femtiotalet och i behov av energieffektivisering då vissa installationer är gamla och energianvändningen är hög. Målet med detta examensarbete har varit att undersöka hur olika energieffektiviserande åtgärder påverkar byggnadens totala energianvändning och klimatpåverkan. Det som har undersökts är tilläggsisolering av kontorsbyggnadens vind, byte och renovering av ventilationssystemet, samt byte av uppvärmningssystem. Dessutom har möjligheterna att installera solceller på kontorsbyggnadens tak undersökts. 

Handledare: Oskar Hoflund, Preem
Ämnesgranskare: David Lingsfors, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Lukas Dahlström