Sista anmälningsdag: Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Nationellt centrum för kvinnofrid fortsätter under hösten 2020 att ge den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Anmäl dig senast den 16 oktober 2020 för höstens kursomgångar. 

Läs mer om kursen och anmäl dig på NCK:s webbplats