Exjobbspresentation - Love Holmsved

  • Datum: –11.00
  • Plats: via zoom https://uu-se.zoom.us/j/676731915
  • Föreläsare: Love Holmsved
  • Kontaktperson: Love Holmsved
  • Seminarium

Kartläggning och modellering av tjänster levererade av elnätsanslutna energilager

I mitt examensarbete har jag undersökt vilka typer av tjänster nätanslutna energilager kan leverera till det svenska elnätet. Totalt har 13 olika tjänster kartlagts, där tre exempel av dessa är arbitrage, frekvensreglering och senareläggning av nätinvesteringar och minskning av flaskhalsar. Den sistnämnda tjänsten är särskilt aktuell i Uppsala eftersom Vattenfall här planerar att installera ett batterilager på distributionsnätet, för att mildra den kapacitetsbrist som uppstått i regionen. Kapacitetsbristen kan beskrivas som att det överliggande stamnätet som ägs och förvaltas av Svenska kraftnät börjar närma sig taket för sin överföringskapacitet gällande effektuttag, vilket leder till att elnätsägare i underliggande nät i vissa fall inte kan öka sitt uttag. Genom att ladda batterilagret då effektuttaget från stamnätet är lågt och ladda ur när elkonsumtionen i Uppsala är som störst så minskar effektuttaget från det redan ansträngda stamnätet. I den här studien har även Vattenfalls planerade batterilager i Uppsala modellerats och simulerats i syfte att undersöka i vilken utsträckning det kan mildra den kapacitetsbrist som uppstått i Uppsalaregionen, samt för att se vilka andra tjänster det kan leverera i dagens marknadssystem.

Är du intresserad av energilagring, flexibilitet i elnätet och utformningen av elmarknaden är du varmt välkommen att lyssna på min presentation via Zoom!


Handledare: Johannes Hjalmarsson, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Love Hagstedt