Webbinarium - Så skapar vi ett världsledande Sverige inom cirkulär ekonomi

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://www.iva.se/event/syntesseminarium---resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/
  • Föreläsare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Kontaktperson: Gustaf Wahlström
  • Seminarium

Med anledning av coronaviruset kommer slutseminariet för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi att webbsändas live istället för att genomföras inför publik. Samtidigt ges möjlighet för alla webbesökare att ställa interaktiva frågor till föreläsarna.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan början av 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Nu sammanfattas och presenteras rapporterna för en bred publik på webben. Paola Migliorini, chef inom cirkulär ekonomi i EU, samt statssekreterare Gunvor G. Ericson, deltar i detta livestreamade seminarium från IVA.

Projektets föregångare, Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, som IVA genomförde 2014- 2016, visade på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv. Nyttan med ökad resurseffektivitet blev tydlig, och många affärsmöjligheter för företagen visades upp.

IVA har sedan dess tagit resultaten vidare i det nya projektet, som i flera avseenden följer den branschuppdelning och de affärsmöjligheter som tidigare framkom. Under två års tid har fem delprojekt arbetat fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom områdena lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. Delprojektens resultat har sammanfattats och ett övergripande behov av samhällsutveckling presenteras nu i en syntesrapport med flera rekommendationer till beslutsfattare.

Härmed vill vi önska dig välkommen till ett seminarium om hur Sverige kan bli världsledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi!


Program

Välkommen - Betty Malmberg, ordförande RIFO, Tuula Teeri och Åke Svensson, ordförande

Presentation Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi - Caroline Ankarcrona, projektledare

Panel: Vad säger forskningen om vårt resurseffektiva samhälle?
Anna Kramers – Mobilitet
Åsa Stenmarck – Plast & Livsmedel
Åsa Östlund – Textil
Charlie Gullström - Lokaler


Panel från projektets styrgrupp och politiska referensgrupp
Ola Alterå
Ingemar Nilsson (S)
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Reflektion utifrån regeringens politik - Statssekreterare Gunvor G Ericson

Reflektioner utifrån EUs perspektiv - Ms. Paola Migliorini, Deputy Head of Unit ENV.B1 “Sustainable Production, Products and Consumption“, European Commission

Moderator för seminariet: Johan Kuylenstierna


Anmäl dig här