Webbaserad kurs om våld i nära relationer med fokus på barns utsatthet, 3 HP

  • Datum:
  • Arrangör: Barnafrid
  • Kontaktperson: Barnafrid
  • Utbildning

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet.

Kursen vänder sig till dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar och/eller genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns utsatthet.

Mer information om webbkursen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats