Kurs om våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 3 hp

  • Datum:
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten och Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Utbildning

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola två tredagarskurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan.

Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer information om kursen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats