Tredagarskurs i Stockholm om våld i nära relationer

  • Datum:
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten och Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Kontaktperson: Kerstin Kristensen
  • Utbildning

Nu erbjuder Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet.

Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kursen, som är kostnadsfri, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Tillfällen: 24-25 september och 5 november

Mer information om kursen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats