Licentiatseminarium - Teolinda Toft: “Together we are unbeatable”: Experiences of young people with a sibling diagnosed with cancer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala
  • Föreläsare: Teolinda Toft
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Licentiatseminarium

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66808243533

Betygsnämnd
Professor Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (Ordförande)
Professor Renée Flacking, Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan Dalarna
Professor Inger Kristensson Hallström, Intitutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Huvudhandledare
PhD, Sven Alfonsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare
Docent Erik Olsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet
PhD, Emma Hovén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet