Erik Jansson Boström – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV. Disputationen sker via Zoom (ID 618 369 120 82).
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Disputation

Erik Jansson Boström försvarar sin avhandling Max Weber och idealtypernas nödvändighet. Opponent är Ola Agevall, Linnéuniversitetet.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA


Disputationen sker via Zoom. Anslut dig via den här länken, eller via mötets ID 618 369 120 82.

Erik Jansson Boström – Disputation