Tracking Residential Assimilation of Newly Arrived Immigrants Through Housing Transitions

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Sarah Valdez, Linköpings universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium

Seminarieserie: Bostad och samhälle