Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Vad är samhällsnytta?

Man ha olika syn på sin roll som forskare. En del är mycket angelägna om att den egna forskningen kommer till användning, andra mindre. Men måste forskningen alltid leda till något? Måste den omsättas i samhällsnytta? Å andra sidan – fullgör man som forskare verkligen sitt uppdrag om resultatet av forskningen aldrig når utanför de vetenskapliga tidskrifterna?

Klicka på länken för att delta på Zoom.

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje tisdag och torsdag morgon, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Vad är samhällsnytta?