NUN

NUN sammanträder.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 13 augusti.