NUN

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Susanne Paul
  • Sammanträde

NUN sammanträder.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 25 september.