FUN

Möte för forskarutbildningsnämnden.
Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 17 augusti.