FUN

Möte för forskarutbildningsnämnden.
Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 26 oktober.