Antagningsberedning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Kryddsalvian, Segerstedt
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskarutbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Susanne Paul
  • Sammanträde

Möte för forskarutbildningsnämnden.
Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 30 november.