Docentföreläsning: A Brief Tour of Aryne Chemistry

  • Datum:
  • Plats: BMC A1:111a, Digitalt rum via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69203799877
  • Föreläsare: Dr. Lukasz Pilarski
  • Arrangör: Institutionen för kemi-BMC
  • Kontaktperson: Helena Grennberg
  • Telefon: 018-471 3821
  • Docentföreläsning

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Abstract

Arynes are fascinating intermediates in organic chemistry. They react with an enormously diverse set of possible reagents and allow the introduction of two functional groups in one synthetic step. Arynes offer unique options for a synthetic chemist, increasing recognition of which has propelled them from their mid-20th century status as controversial curiosities to the bleeding edge of arylation methodology today.

In this lecture, I will introduce the rise of arynes in synthesis, what governs the selectivity with which they react and describe some future challenges for their broad acceptance.

Ordförande: Prof. Helena Grennberg
Docenturnämndens representant: Prof. Adolf Gogoll