Nämnden för antagning av excellenta lärare

  • Datum: –17.00
  • Plats: Segerstedthuset Brunörten
  • Kontaktperson: Anna Lind
  • Telefon: 018-471 18 71
  • Sammanträde

Intervjuer och beslutsmöte