Utbildningsberedningen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra fakultetsrummet (13167)
  • Föreläsare: Sammanträde för teknats utbildningsberedning
  • Webbsida
  • Arrangör: Utbildningsberedningen
  • Kontaktperson: Emma Kristensen
  • Sammanträde