Disputation: Den visuella bilden av organisationen

Emelie Havemo försvarar sin doktorsavhandling (på svenska): Den visuella bilden av organisationen: Perspektiv på visualitet i accounting

Opponent: Docent Johan Alvehus, Lunds universitet

Handledare: Professor Alf Westelius, Universitetslektor Carl-Johan Petri

Abstract, fulltext och mer information

Kontakta Emelie på emelie.havemo@liu.se om du vill ha en länk för att följa disputationen digitalt.