LÄS – Planeringsmöte och presentationer SMDI 14

Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS)

Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS) sammanträder över Zoom (anslut via denna länk eller mötets ID 660 514 6414). Därvid diskuteras idéer för gruppens fortsatta program under hösten och erbjuds möjlighet attventilera idéer för presentationer vid SMDI 14: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld (Malmö universitet 18–19 november, 2020). 

Abstract för denna konferens sänds in senast den 31 maj till smdi2020@mau.se. För ett individuellt paper ska det omfatta högst 300 ord och tre nyckelord; för ett s.k. ”symposium” en inledande presentation om högst 200 ord, samt tre paper med vardera högst 250 ord, tre nyckelord och besked om vem som koordinerar symposiet.

Vid LÄS-seminariet den 26 maj kan idéer presenteras muntligt eller skriftligt; i det senare fallet skickas de senast lördagen den 23 maj kl 15 in till torsten.pettersson@littvet.uu.se för distribution till alla som står på seminariets utskickslista. Förhoppningen är att även vaga idéer kan få en skjuts framåt av en kollegial diskussion och att ett antal likasinnade eventuellt finner varandra för ett gemensamt ”symposium” med tre paper. Efter seminariet återstår alltså fem dagar för bearbetning av abstract före inlämningen.

Klocktiden 15.15 den 26 maj har valts så, att även skollärare ska kunna komma, men längre fram får tiden kanske variera så att ingen är permanent förhindrad att delta en viss fast tid som redan är belagd i det egna schemat. Om du bara kan komma en del av seminarietiden är du också välkommen. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till en kollega som kan vara intresserad men saknas på utskickslistan.


INFORMATION OM Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS)

Ordförande och kontaktperson: Torsten Pettersson

Gruppen fortsätter och utvecklar arbetet från det tidigare ”Seminariet för läsforskning”. Således samlar den forskare och praktiker med intresse för hur skönlitteratur läses av ”vanliga” läsare, bl.a. i olika undervisningssammanhang. Hit hör empirisk läsforskning bedriven med hjälp av enkäter och intervjuer samt forskning om litteraturdidaktisk teori och praktik. Gruppen är tänkt att vara ett diskussionsforum för såväl institutionens forskare som för externa medlemmar.

Övriga permanenta gruppmedlemmar inom Litteraturvetenskapliga institutionen:

AnnaCarin Billing, FD, universitetslektor
Malin Drugge, doktorand
Olle Nordberg, FD, universitetslektor