Webbinarium: Att förstå och hantera samhällskonsekvenserna av coronaviruset (covid-19)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Länsstyrelsen Stockholms Youtube-kanal
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Vladimir Guala
  • Seminarium

Covid-19-utbrottet är en pandemi enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Viruset innebär enorma effekter på människors liv, familjer och samhällen. Konsekvenserna av coronaviruset är svåra att överblicka och just nu finns det flera riskgrupper i vårt samhälle som behöver skyddas extra mycket från pågående smitta.

Mål: 

Ökad kunskap om coronavirusets potentiella effekter på jämlikhet, hälsa och mänskliga rättigheter (på kort och lång sikt). 

Bidra till att bredda diskussionen om sociala konsekvenser och betydelsen av konsekvensanalyser lokalt, regionalt och nationellt. 

Ge praktiska tips på hur offentlig sektor praktiskt kan arbeta med sociala konsekvensanalyser under rådande pandemin.

Målgrupp: Målgrupp är tjänstepersoner i kommuner, region och statliga myndigheter med intresse för social hållbarhet, folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter och funktionshinder.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Stockholms webbplats