/publish - Datahanteringsplaner (online)

  • Datum: –10.30
  • Plats: online
  • Föreläsare: Wolmar Nyberg Åkerström, Christer Lagvik
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Seminarium

Datahanteringsplaner – hur och varför?
Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner.

Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Detta tillfälle ges digitalt via Zoom. Anmäl dig vi denna länk