Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Idéburen innovation

  • Datum: –08.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Dagens gäst: Cecilia Nahnfeldt, forskare i genus- och religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för multivetenskaplig forskning om religion och samhälle samt biträdande chef för Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Sara Gredemark
  • Seminarium

Idéburen innovation är ett begrepp som används för nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. Hur har idéburen innovation sett ut historiskt och vilka möjligheter ger den oss att möta framtidens utmaningar? Cecilia Nahnfeldt som forskat på idéburen innovation och nyligen gett ut en bok i ämnet gästar dagens kvartsamtal med UU Innovation.

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations instagram

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Idéburen innovation