Pharmacometrics to characterize innate immune response and antibacterial treatments

  • Datum: –12.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:107A
  • Doktorand: Anders Thorsted
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Farmakometri
  • Kontaktperson: Anders Thorsted
  • Disputation

Anders Thorsted försvarar sin avhandling "Pharmacometrics to characterize innate immune response and antibacterial treatments"

Anders Thorsted försvarar sin avhandling: Pharmacometrics to characterize innate immune response and antibacterial treatments

Anders har genomfört sina doktorandstudier vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap i forskargruppen för Farmakometri under handledning av Prof. Lena Friberg, Docent Elisabet Nielsen och Prof. Mats Karlsson.

Opponent: PharmD Gauri G. Rao, från The University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

 

Avhandlingen finns tillgänglig som pdf här: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1423847/FULLTEXT01.pdf

Disputationen kan följas online
Disputationen kommer att kunna följas online i e-mötesverktyget Zoom via följande länk: https://uu-se.zoom.us/j/64745762186. För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du kan med fördel ladda ner Zoom-klienten till din dator eller Zoom-appen till din telefon: https://zoom.us/download men det fungerar även att ansluta direkt i webbläsaren.