CANCELLED! Human Rights at local level

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

En dag för diskussion och presentation av forskning på CRS om mänskliga rättigheter, inklusive utgivningen av nya publikationer.