CRS collaboration Day

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS)
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

CRS välkomnar både nya och etablerade samarbetspartners att delta under en dag för diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och värderingar och hur detta kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.