CRS samverkansdag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Humanistiska teatern/Zoom
  • Arrangör: Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS)
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

CRS välkomnar både nya och etablerade samarbetspartners att delta under en dag för diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och värderingar, och hur detta kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.

Dagen bjuder på inslag både från forskning som har bedrivits under en tid samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, vilka forskningsbehov och intressen finns för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet.


Anmälan görs via följande länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt17655

Programmet finner du här. 
Samverkansdagen kommer i huvudsak att vara på svenska.