WIP-seminarium: “Are we witnessing a ‘statistical revolution’ in corpus linguistics? A critical perspective”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Zoom-möte
  • Föreläsare: Tove Larsson
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium