Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Innovationshöjd

Innovationshöjd är ett begrepp som ofta används för att betona hur banbrytande en innovation är, men har också beskrivits som skillnaden mellan en bra idé och ett lyckat genomförande. Trots att definitionen inte är entydig efterlyses projekt med innovationshöjd flitigt i t.ex. anslagsansökningar. Hur tänker vi kring begreppet och finns det några faror i jakten på innovationshöjd och originalitet?

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations Instagram

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Innovationshöjd